חברת מגורים - יזום ובניה בע"מ

רח' בן יהודה 3, תל אביב
טל. 03-5228611
פקס. 03-5237969
דוא"ל. megurim@megurim.comמגורים יזום ובניה - מנוסים ביצירת נכסים